Disrupted? Hur då?

Här vill vi vara lite mer kreativa och galna än vi varit tidigare. Det kommer att vara en stående punkt på alla våra luncher framöver, då vem som helt under 5 minuter får lov att presentera en tanke som kan definieras som disruptive. Vad är då disruptive? Enkelt uttryckt något om inte passar in i förutbestämda mönster eller ramar utan som bryter mot det normala tankesättet. Ett alldeles utmärkt exemple på disruptive innovation är Fords innovation av bilen, för om han tänkt konventionellt och inte disrupted så hade inte bilen uppfunnits.

”If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses.”

Henry Ford