Datum och tider i Malmö 2012

Nu har vi spikat tiderna för Social Media Club Skåne luncherna i Malmö.

FÖLJANDE TIDER GÄLLER:

  • 27 januari, 11.30-12.30 (Innovation Lab, Minc)
  • 24 februari, 11.30-12.30 (Innovation Lab, Minc)
  • 30 mars, 11.30-12.30
  • 27 april, 12.30-13.30
  • 25 maj, 11.30-12.30
  • 29 juni, 11.30-12.30

Upplägg i Malmö om inget annat anges

11:30 Gästföreläsare
12:00 Frågestund och diskussion
12:30 Gemensam lunch (för de som vill) på Välfärden Kök (var och en beställer och betalar för sig)

Plats om inget annat anges

Vi håller till i Auditoriet på Minc i Malmö