Datum och tider i Helsingborg 2012

Nu har vi spikat tiderna för Social Media Club Skåne luncherna i Helsingborg.

Följande tider gäller:

  • 17 januari, 11:30 -13:00
  • 14 februari, 11:30 -13:00
  • 13 mars, 11:30 -13:00
  • 10 april, 11:30 -13:00
  • 8 maj, 11:30 -13:00
  • 12 juni, 11:30 -13:00

Upplägg i Helsingborg om inget annat anges:

11:30 Gemensam lunch (var och en beställer och betalar för sig)
12:00 Gästföreläsare
12:30 Frågestund och diskussion
13:00 Slut

Plats är ännu inte bestämt och så fort vi vet kommer det mer information.