Om Social Media Club Skåne

Social Media Club Skåne är en ideell nätverksgrupp som träffas en gång i månaden för att diskutera sociala medier. Inga krav, inga förpliktelser. Det viktiga är att vi vill träffas och diskutera sociala medier med likasinnade. Social Media Club är en internationell non-profit organisation grundad i USA av Chris Heuer och Kristie Wells i mars 2006. Mottot är ”if you get, share it” och just vad det handlar om, att dela med sig av kunskap, tankar och idéer om sociala medier. Vill du veta mer om den internationella organisation kan du läsa mer på deras hemsida socialmediaclub.org.

Bakgrund till Social Media Club Skåne

Jag, Leif Kajrup aka @liffeman, startade Social Media Club Skåne 2008, och det var i början av helt egoistiska skäl. Som egen företagare i kommunikationsbranschen kände jag ett stort behov av få träffa andra som arbetade eller var intresserad av framför allt sociala medier. Så efter att ha fått inspiration av det som Annika Lidne och Björn Falkevik drog igång året innan i Stockholm så arrangerades den första Social Media Club Skåne lunchen på våren 2008 på Rådhuskällaren i Malmö. Med då var, om jag minns rätt, bland annat Måns Adler från Bambuser, Martin Thörnkvist från Songs I Wish I Had Written och numera också Media Evolution, Thomas Mårtensson från Mamilldo och Lars Krantz från Alaz. Under den första tiden så alternerade vi mellan att vara på Rådhuskällaren i Malmö och på Papi’s i Helsingborg.

Sedan hösten 2011 är vi återigen tillbaka i Helsingborg. Nu arrangeras det alltså 2 st luncher per månad, en i Helsingborg och en i Malmö.

Malmö

I Malmö håller vi till på Minc, oftast i lokalen som heter Innovation Lab. Är ni osäkra på var lokalen ligger så säg till i receptionen när ni kommer så visar de er till rätt.

Agenda i Malmö

Vi börjar kl. 11.30 med att lyssna på en gästföreläsare om dagens ämne. Vi uppskattar om alla är på plats strax innan, eller senast 11.30.

Efter avslutad gästföreläsning på 20-30 minuter är det tid för frågor och diskussioner. Leif Kajrup fungerar som moderator under frågestunden/diskussionsstunden. Vi gör en liten summering och avslutning av ämnet ca 12.20 .

Efter det finns det tid för gemensam lunch och ”eftersnack” för de som vill på Välfärdens kök & kaffe. Lunchen får man dock betala själv.

Helsingborg

I Helsingborg håller vi till på på SHIP, och vid Trappan, så det är nästan omöjligt att missa oss där.

Agenda i Helsingborg

I Helsingborg börjar vi kl. 12.00 med att lyssna på en gästföreläsare om dagens ämne.

Efter avslutad gästföreläsning på 20-30 minuter är det tid för frågor och diskussioner. Leif Kajrup fungerar som moderator under frågestunden/diskussionsstunden. Vi gör en liten summering och avslutning av ämnet ca 12.50 .

Efter det finns det tid för gemensam lunch på SHIP Café och ”eftersnack” för de som vill. Lunchen får man dock betala själv.

Social Media Club i Sverige

Annika Lidne aka @annika startade den första klubben i sverige, Stockholm Social Media Club, och den är fortfarande aktiv. Mer info finns antingen på facebooksidan eller facebookgruppen.

I Göteborg startade Social Media Club Göteborg 2009 och sedan mars 2011 är det  Maria Gustafsson på MIKU aka @mikumaria som är ansvarig. Mer info hittar du på hemsidan, facebooksidan eller i facebookgruppen.

I Uppsala län, Uppsala: Social Media Club Uppsala, drivs av Daniel Erkstam aka @erkstamsida i Facebook.

I Dalarna, Borlänge: Social Media Club Dalarna, drivs av Niclas Deeped Strandh aka @deepedsida och grupp i Facebook.

I Västerbotten, Umeå: Social Media Club Umeå, drivs av Ingela Hjulfors Berg aka @kesomackansida i Facebook.

Sedan sommaren 2010 finns det också en Social Media Club Chapter Support Association i Sverige. Enkelt uttryckt en svensk styrelse som kan hjälpa nya klubbar starta upp och driva sin SMC. Även med en sida i Facebook.